NORDSJÆLLANDS
QUILTELAUG

Forside Om os Møder Oplysninger Galleri Links

Næste sycafe
på Toftevangs skolen

lørdag 20. maj - fra 9.30 - ca. 15

Næste møde 18. maj

Foredrag med skjortedamerne fra OdenseUdstillinger og invitationer er flyttet til MØDE-siden nederstGeneralforsamlingen 20. april forløb i god ro og orden!
Lone og Lise H blev genvalgt.
Stort fremmøde!

 
Husk næste sycafe d. 20. maj på Toftevangsskolen.

   UDSTILLINGER

Se på mødesiden >>